Styra och leda framtidens välfärd, 9-10 januari 2018, Handelshögskolan i Göteborg

Årets konferens är över, 230 personer deltog och medverkade och organisationskommittén vill tacka alla för en framgångsrik konferens.

På konferensen diskuterades hur den framtida välfärden kan styras, ledas och utvecklas ur olika perspektiv på gemensamma föreläsningar och i sessioner.

Huvudtalare:

Louise Bringselius 120x120Louise Bringselius, docent vid Lunds universitet och forskningsledare i Tillitsdelegationen, talar om att styra med tillit.

 

 

 

mats-svegfors 120x120Mats Svegfors, tidigare landshövding, chefredaktör och ordförande i Ansvarsutredningen, talar om svensk politiks förmåga, eller oförmåga, att genomföra stora reformer.

 

 

Annika Härenstam120x120

Annika Härenstam, professor emerita vid institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet, talar om hur organisering, arbetsmiljö och jämställdhet hänger ihop.

 

 

LarsSandman120x120Lars Sandman, professor vid Linköpings universitet, talar om etiska utmaningar för framtidens välfärd.

 

 

 

Win 6936Hans Abrahamsson, freds- och utvecklingsforskare vid Göteborgs universitet som ska tala om hur globala förändringar påverkar det lokala och välfärdsstatens roll.

 

 

På programmet finns sammanlagt åtta intressanta sessioner inom fyra spännande teman:
• Nya förutsättningar skapar behov av nya organisationsformer för kommuner och landsting
• Att skapa ett rättvisande beslutsstöd för arbete med det mjuka kapitalet
• Tillit i vågskålen mellan kontroll och lärande
• Organisationen gör skillnaden för arbetsmiljön

Välfärdens styrning och ledning är ett ständigt aktuellt tema i samhällsdebatten. Vad har vi fått för erfarenheter av genomförd forskning och utvecklingsarbete på kommunal och landstingsnivå under de senaste decennierna? Vad har fungerat väl och vad behöver vi ompröva? Hur klarar vi balansen mellan medborgarnas ökade och förändrade förväntningar på välfärden och
politikens uppdrag att hushålla med skattemedel. Dessutom skall politikerna och skapa förutsättningar för medarbetares
möjligheter att utföra ett gott arbete med möjlighet till goda arbetsvillkor.

Konferensen vänder sig till politiker, chefer och tjänstemän på strategisk nivå inom kommuner och landsting samt till
representanter från statliga myndigheter, arbetsmarknadens parter och akademin. Du får möjlighet att möta, fråga och påverka ledande politiker, tjänstemän och forskare. 

Anmälan till konferensen är stängd.

 

styraoleda2018_loggor1500px