Styra och leda framtidens välfärd, 9-10 januari 2020, Göteborg

Nästa konferens blir den 9-10 januari 2020 och vi kommer att vara på Handelshögskolan i Göteborg. Organisationskommittén har börjat arbeta med programmet och återkommer.

Frågor mm kan ni skicka till anders.ostebo@gu.se