Välkommen att anmäla dig till konferensen ”Styra och leda framtidens välfärd 2018” den 9-10 januari 2018 i Göteborg

Välfärdens styrning och ledning är ett ständigt aktuellt tema i samhällsdebatten. Vad har vi fått för erfarenheter av genomförd forskning och utvecklingsarbete på kommunal och landstingsnivå under de senaste decennierna? Vad har fungerat väl och vad behöver vi ompröva? Hur klarar vi balansen mellan medborgarnas ökade och förändrade förväntningar på välfärden och politikens uppdrag att hushålla med skattemedel. Dessutom skall politikerna och skapa förutsättningar för medarbetares möjligheter att utföra ett gott arbete med möjlighet till goda arbetsvillkor.

Konferensen vänder sig till politiker, chefer och tjänstemän på strategisk nivå inom kommuner och landsting samt till representanter från statliga myndigheter, arbetsmarknadens parter och akademin. Du får möjlighet att möta, fråga och påverka ledande politiker, tjänstemän och forskare.

På konferensen diskuteras hur den framtida välfärden kan styras, ledas och utvecklas ur olika perspektiv i seminarier och workshops.

Konferensen har fyra teman:
• Nya förutsättningar skapar behov av nya organisationsformer för kommuner och landsting
• Att skapa ett rättvisande beslutsstöd för arbete med det mjuka kapitalet
• Tillit i vågskålen mellan kontroll och lärande
• Organisationen gör skillnad för kvinnors arbetsmiljö

Early bird! Anmäl tre personer, betala för två.
Gäller fram till 15/8.

ANMÄL DIG HÄR

Vid frågor, välkommen att kontakta Anders Östebo, anders.ostebo@gu.se
För löpande information registrera din e-postadress.

 

logosstyraoleda2018