Om Styra och leda framtidens välfärd 2018

Tid: 9-10 januari 2018
Plats: Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Vasagatn 1,  Göteborg
För vem? Forskare samt politiker och ledande tjänstemän inom stat, kommun och landsting

Konferensen Styra och leda framtidens välfärd 2018 arrangeras av Göteborgs universitet tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting, Forte, Västra Götalandsregionen, Arbetsmiljöverket och Suntarbetsliv. Initiativtagare till konferensen är forskarskolan Miljö och Hälsa som samordnas av Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV, vid Chalmers och Göteborgs universitet.

Vid frågor, välkommen att kontakta Anders Östebo, anders.ostebo@gu.se

Den första upplagan av konferensen Styra och leda framtidens välfärd ägde rum i januari 2016 och samlade över 200 politiker, chefer och tjänstemän på strategisk nivå inom kommuner och landsting.
Läs mer och ta del av dokumentation från konferensen 2016.

styraoleda2018_loggor1500px