Program

TISDAG 9 JANUARI
9.00 – 10.00 Registering
10.00 – 11.00 Välkomna

 

Nära, personlig och tillitsbaserad – framtidens styrning av välfärdssektorn
Louise Bringselius, forskare vid Lunds universitet och forskningsledare i Tillitsdelegationen

11.00 – 11.45 Svensk politik och de stora reformerna,
exemplet ansvarskommitténs förslag.
Mats Svegfors, ordförande i Ansvarskommittén och ensamutredare av regeringens stabsmyndigheter
12.00 – 13.00               Lunch
13.00 – 15.30 Tema 1: Nya förutsättningar skapar nya behov av organisationsformer för kommuner och landsting
Session 1: Sammanslagning, samverkan eller outsourcing.
Tema 2: Att skapa ett rättvisande beslutsstöd för arbete med det mjuka kapitalet
Session 1: Inställd


Tema 3: Tillit i vågskålen mellan kontroll och lärande

Session 1: Tillitsbaserad styrning i praktiken – möjligt eller omöjligt?


Tema 4: Organisationen gör skillnaden för arbetsmiljön

Session 1: Jämställd organisering och arbetsmiljö i mans- och kvinnodominerade verksamheter

15.40-16.25 Organisering, arbetsmiljö och jämställdhet.
Hur hänger det ihop?
Annika Härenstam, professor emerita vid institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet
16.25 – 17.10 Etiska utmaningar för framtidens välfärd
Lars Sandman, professor i hälso- och sjukvårdsetik och föreståndare för det nationella kunskapscentret Prioriteringscentrum vid Linköpings universitet
19.00- Konferensmiddag på Världskulturmuseet
ONSDAG 10 JANUARI
8.30-9.15 Vår tids samhällsomdaning och den sociala hållbarhetens förändrade förutsättningar
Hans Abrahamsson, freds- och utvecklingsforskare från Institutionen för Globala Studier vid Göteborgs universitet
9.30-11.45 Tema 1: Nya förutsättningar skapar nya behov av organisationsformer för kommuner och landsting
Session 2: Förändringar, försämringar eller en nödvändig utveckling? Medborgare eller motborgare? Former för medborgardialog i en ny värld.
Tema 2: Att skapa ett rättvisande beslutsstöd för arbete med det mjuka kapitalet
Session 2: Att fånga upp svaga signaler


Tema 3: Tillit i vågskålen mellan kontroll och lärande

Session 2: Styrsystems flexibilitet och möjlighet till effektivitet

 


Tema 4: Organisationen gör skillnaden för arbetsmiljön

Session 2: Organisatoriska förutsättningar för chefer

12.00-12.45 Avslut
13.00 Lunch