Teman

På konferensen diskuteras hur den framtida välfärden kan styras, ledas och utvecklas ur olika perspektiv i seminarier och workshops.

Konferensen har fyra teman:
• Nya förutsättningar skapar nya organisationsformer för kommuner och landsting
• Att skapa ett rättvisande beslutsstöd för arbete med det mjuka kapitalet
• Tillit i vågskålen mellan kontroll och lärande
• Organisationen gör skillnad för kvinnors arbetsmiljö

Varje tema kommer att behandlas i separata seminarier där praktiskt utvecklingsarbete redovisas tillsammans med aktuell forskning.

Inför konferensen kommer det att finnas en närmare beskrivning av innehållet i de olika temana samt möjlighet att välja vilket tema du vill delta i.