Att skapa ett rättvisande beslutsstöd för arbete med det mjuka kapitalet

Sjuktalen ökar och rekryteringsutmaningarna är stora inom kommuner och landsting för att nämna några av de samverkande faktorer i samhället som gör att arbetsmiljöfrågan är viktigare än någonsin. Det kan tyckas självklart att det måste satsas inom detta område, men görs det tillräckligt? Och hur vet vi vad vi skall satsa på?

För att kunna orientera sig och fatta relevanta beslut kring arbetsmiljön måste det finnas en gemensam karta och alla aktörer måste var någorlunda överens om att kartan speglar verkligheten. Hur kan vi argumentera för satsningar på arbetsmiljön och vad kan vi använda oss av för beslutsunderlag för att i högre utsträckning gå från ord till handling? Vad kostar egentligen brister i arbetsmiljön och hur kan vinsterna med god arbetsmiljö synliggöras?

I detta tema fokuserar vi på hur vi kan vända synen på arbetsmiljösatsningar från en kostnad till en långsiktig investering genom mer rättvisande beslutsstöd för arbete med det mjuka kapitalet.

I samband med att du anmäler dig till konferensen kan du välja vilka sessioner du vill gå på.

SESSION 1: Inställd

SESSION 2:
Att fånga upp svaga signaler
10/1 9.15 – 11.30 (inkl en paus)

För att kunna orientera sig och fatta relevanta beslut kring arbetsmiljön måste det finnas en gemensam karta och alla aktörer bör vara överens om att kartan speglar verkligheten. De höga sjukskrivningstalen är ofta på dagordningen och ledningsgrupper vill agera, men de litar ofta enbart till rapporter och mätningar och har svårt att ta till sig och använda mer informell information och att lägga samman detta till en helhet att agera utifrån. Hur fångar man upp mer informella, tidiga signaler på att allt inte står rätt till? Hur lyfter man blicken och betraktar den samlade informationen ur ett organisationsperspektiv?
Denna session kommer att ta sin utgångspunkt i de tidiga och ofta svaga signaler som är tecken på att något kan vara på gång. Det kan handla om att en medarbetare uttrycker oro eller missnöje, eller uppvisar symptom på att inte må bra. Chefen ser det. Företagshälsovården och HR ser det också. Men hur pratar man om det man ser innan det blir utfall i en mätning och vad gör man åt det? Dessa frågor kommer forskarna Roy Liff och Ewa Wikström att diskutera under sessionen.

Medverkande i session 2:

  • Ewa Wikström, professor och forskare vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet
  • Roy Liff, docent och forskare vid Gothenburg Research Institute (GRI), Göteborgs universitet
  • Ewa Book, enhetschef Hälsan och Arbetslivet
  • Carin Carlehed, HR-specialist, Alingsås Lasarett
  • Jennie Norlander, avdelniongschef, Alingsås Lasarett
  • Annika Emilsson, avdelningschef Medicinmottagningen Alingsås Lasarett