Att skapa ett rättvisande beslutsstöd för arbete med det mjuka kapitalet

Sjuktalen ökar och rekryteringsutmaningarna är stora inom kommuner och landsting för att nämna några av de samverkande faktorer i samhället som gör att arbetsmiljöfrågan är viktigare än någonsin. Det kan tyckas självklart att det måste satsas inom detta område, men görs det tillräckligt?

För att kunna orientera sig och fatta relevanta beslut måste det finnas en gemensam karta och alla aktörer måste var någorlunda överens om att kartan speglar verkligheten. Hur kan vi argumentera för satsningar på arbetsmiljön och vad kan vi använda oss av för beslutsunderlag för att i högre utsträckning gå från ord till handling? Vad kostar egentligen brister i arbetsmiljön och hur kan vinsterna med god arbetsmiljö synliggöras? Det finns idag modeller för hur man kan räkna på dessa kostnader och vinster och de börjar få allt större spridning.

I detta tema fokuserar vi på hur vi kan kan vända synen på arbetsmiljön från en kostnad till en långsiktig investering genom rättvisande beslutsstöd för investeringar i förbättrad arbetsmiljö.