Organisationen gör skillnaden för kvinnors arbetsmiljö

Mycket har hänt, men samtidigt har mycket lite hänt. Utredningar och rapporter beskriver de strukturella och organisatoriska skillnaderna mellan mäns och kvinnors arbete och de konsekvenser dessa får. Samtidigt finns få exempel på konkreta beslut som innebär reella förändringar.

Vilka strukturer driver (o)hälsa ur ett genusperspektiv? Hur kan kommuner och landsting styra mot en bättre arbetsmiljö? Vad krävs av politiker för att förebygga ohälsan? Vad karaktäriserar förändringsarbete med syfte att skapa ett hållbart arbetsliv för kvinnodominerade verksamheter?

I detta tema fokuserar vi på hur ett ökat fokus på organisationen kan skapa bättre arbetsmiljö i kvinnodominerade verksamheter.