Organisationen gör skillnaden för arbetsmiljön

Mycket har hänt, men samtidigt har mycket lite hänt. Utredningar och rapporter beskriver de organisatoriska skillnaderna mellan mäns och kvinnors arbete och de konsekvenser dessa får. Samtidigt finns få exempel på konkreta beslut som innebär reella förändringar i villkor.

Vilka strukturer driver (o)hälsa ur ett genusperspektiv? Hur kan kommuner och landsting styra mot en bättre arbetsmiljö? Vad krävs av politiker för att förebygga ohälsan? Vad karaktäriserar förändringsarbete med syfte att skapa ett hållbart arbetsliv i kvinnodominerade verksamheter?

I detta tema fokuserar vi på hur ett ökat fokus på organisationen kan skapa bättre arbetsmiljö för medarbetare och chefer i kvinnodominerade verksamheter.

I samband med att du anmäler dig till konferensen kan du välja vilka sessioner du vill gå på.

SESSION 1:
Jämställd organisering och arbetsmiljö i mans- och kvinnodominerade verksamheter
9/1 13.00 – 15.30 (inkl en paus)

Denna session tar sin utgångspunkt i det uppdaterade kunskapsläget när det gäller skillnader i strukturella liksom organisatoriska och sociala villkor i mans- och kvinnodominerade verksamheter. Vilka strukturer och villkor driver (o)hälsa ur ett genusperspektiv?

Trots en ökad kunskap har inte mycket hänt. Hur kan kommuner och landsting styra mot en bättre arbetsmiljö? Vad är politikernas roll i arbetet för att förebygga ohälsa? Vad finns det för exempel på konkreta beslut som innebär reella förändringar ut i våra kommuner och landsting? Vad karaktäriserar förändringsarbete med syfte att skapa ett hållbart arbetsliv för kvinnodominerade verksamheter?

Arbetsmiljöverket inleder sessionen tillsammans med professor Annika Härenstam genom att uppdatera oss kring kunskapsläget. Vi kommer också att få lyssna till två offentliga arbetsgivare som arbetar i linje med denna kunskap för att skapa hållbara arbetsvillkor i kvinnodominerade verksamheter. Arbetsmiljöverket visar också upp verktyget ”Organisera för en jämställd arbetsmiljö”.

Medverkande i session 1:

 • Annika Härenstam, professor emerita och forskare vid Stockholms universitet
 • Mats Ryderheim, Arbetsmiljöverket
 • Minke Wersäll, Arbetsmiljöverket
 • Linda Corin, Institutet för stressmedicin
 • Lisa Björk, Institutet för stressmedicn
 • Maria Cederskär, HR-specialist, Örebro kommun
 • Katarina Hedberg, Ordförande i omvårdnadsnämnden, Söderhamns kommun

 

SESSION 2:
Organisatoriska förutsättningar för chefer
10/1 9.15 – 11.30 (inkl en paus)
Denna session tar sin utgångspunkt i det uppdaterade kunskapsläget när det gäller skillnader i organisatoriska och sociala villkor i mans- och kvinnodominerade verksamheter med särskilt fokus på de offentliga chefernas organisatoriska förutsättningar att klara av sina uppdrag.
Hur bör en organisation där det är möjligt att vara en bra chef se ut? Under vilka organisatoriska förutsättningar handlar chefer på ett sätt som leder till både en bra arbetsmiljö för medarbetarna och en välfungerande verksamhet för brukarna? Vad behöver kommuner och landsting särskilt tänka för att skapa goda organisatoriska förutsättningar för sina chefer att göra ett gott arbete?
Arbetsmiljöverket inleder sessionen tillsammans med Annika Härenstam genom att uppdatera oss kring kunskapsläget. Vi kommer också att få lyssna till offentliga arbetsgivare som arbetar i linje med denna kunskap för att skapa goda organisatoriska förutsättningar för sina chefer att klara av sina uppdrag. Sessionen avslutas med att Suntarbetsliv demonstrerar ”Chefoskopet” – ett verktyg för att förstå och utveckla chefers organisatoriska förutsättningar.

Medverkande i session 2:

 • Annika Härenstam, professor emerita och forskare vid Stockholms universitet
 • Erik Berntson, docent, Stockholms universitet
 • Mats Ryderheim, Arbetsmiljöverket
 • Malin Ljungzell, projektledare, Suntarbetsliv
 • Mia Busk, projektledare, Suntarbetsliv
 • Linda Corin, utvecklingsledare, Institutet för stressmedicin
 • Charlotta Lohmander, Ledningsstrateg, Region Skåne
 • Vivianne Sahlin, enhetschef, region Skåne
 • Lise-Lotte Hamfelt, arbetsmiljöinspektör på Region syd, Malmö Arbetsmiljöverket